ŚRODKI USPOKAJAJĄCE I PRZECIWBÓLOWE

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE I PRZECIWBÓLOWE
ŚRODKI USPOKAJAJĄCE I PRZECIWBÓLOWE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przechodzenie leków przez łożysko16. Wszystkie leki znajdujące się w krążeniu matki przechodzą w pewnym stopniu przez łożysko, jeśli nie ulegną przemianie lub rozkładowi w czasie przechodzenia, szczególnie te z nich, które mają wysoką rozpuszczalność w lipidach lub niski stopień jonizacji62. Pewną rolę odgrywa także aktywność naczyniowa łożyska i jego metabolizm. Przechodzenie może odbywać się na drodze zwykłej dyfuzji, dyfuzji wspomaganej systemem przenośników, czynnego transportu lub za pomocą specjalnych mechanizmów. Szybkość przechodzenia jest uwarunkowana rozpuszczalnością w tłuszczach i ciężarem cząsteczkowym. Leki o ciężarze cząsteczkowym poniżej 600 przechodzą z łatwością. Leki niezjonizowane przechodzą szybciej niż leki łatwo jonizujące. Zmiany pH mogą ułatwiać przechodzenie wskutek zwiększenia stężenia postaci niezdysocjowanej. Krew noworodka ma niższe pH niż krew matki, można więc oczekiwać, że we krwi płodu występują wyższe stężenia.

-1. Proste środki uspokajające. Wodzian chloralu, lek nasenny i działający łagodnie przeciwbólowo, wpływa ujemnie na mięsień sercowy tylko w dużych dawkach. Jest wydalany przez nerki jako kwas glukuronowy. W postaci syropu zawiera 20 g w 100 ml. Dawka bezpieczna wynosi 2 g. Może być podawany jako dichloralfenazon (Welldorm)

lub jako fosforan trójchloroetylu (Triclofos), w razie potrzeby z nalewką makowca (1 ml). Leki te można stosować we wczesnym okresie porodu w dużym rozcieńczeniu, aby zapobiec wymiotom, a dawkę można powtórzyć. Są one użyteczne na początku porodu, często ułatwiając rodzącej zaśnięcie pomiędzy bólami.

About