IPPV

IPPV
IPPV
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Potrzebna bywa wentylacja IPPV, przy czym lepsze wyniki uzyskiwano przy zastosowaniu dodatniego ciśnienia w fazie wydechu – zarówno przy oddychaniu spontanicznym, jak i kontrolowanym233. Można to osiągnąć dzięki intubacji dotchawiczej, jak i bez niej (przyrząd Gregory’ego)’.

Dla zorientowania się w stopniu zagrożenia ostrą niewydolnością oddechową, wykonywano tzw. próbę wstrząsania234. Wybór środków I metod anestetycznych w zależności od sianu chorego

Pożądane jest wczesne uruchamianie pooperacyjne dla uniknięcia zakrzepowego zapalenia żył. Ważny jest też szybki powrót odruchu kaszlowego, by zapobiec niedodmie pooperacyjnej.

Dobre wyniki u starszych ludzi z rozedmą daje anestezja halotanowa. Do zabiegów w górnej części jamy brzusznej można użyć tiopentalu, podtlenku azotu z tlenem w połączeniu z niewielkimi dawkami środków zwiotczających i wentylacją IPPV. Szyblde przeprowadzenie operacji – zawsze korzystne – jest szczególnie pożądane u chorych w wieku podeszłym. Hipoksemia pooperacyjna narasta wraz z wiekiem i rozległością zabiegu. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym należy podawać tlen.

http://anonserek.pl/

About