Heksametonium

Heksametonium
Heksametonium
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Czas działania niektórych środków: insulina krystaliczna 6-8 godzin, insulina lente 20-24 godzin, chloropropamid 60 godzin, glibenklamid 12-16 godzin, fenformina 6-8 godzin. Stały wlew 5°/o glukozy zabezpiecza przed hipoglikemią.

W okresie przedoperacyjnym nigdy nie należy podawać glukozy doustnie, gdyż grozi to wymiotami lub regurgitacją115. Heksametonium i beta-blokery mogą nasilać działanie insuliny i powodować hipo- glikemię. Glikokortylcosterydy mogą zmniejszać tolerancję na węglowodany. Diuretyki tiazydowe, kwas etakrynowy i furosemid mogą hamować wydzielanie insuliny. U chorych na cukrzycę może wystąpić zespół objawów przypominający ostry brzuch. Na to, by wystąpiła śpiączka hiperglikemiczna, trzeba dłuższego czasu, podczas gdy hipo- glikemia może wystąpić podczas operacji, a cechuje się ona poceniem, bladością, ta- chykardią, rozszerzeniem źrenic, prawidłowym napięciem gałek ocznych itp. Leczyć ją należy dożylną infuzją 25% glukozy. Bywa ona przyczyną opóźnionego powrotu świa-domości. Po operacji chorego na cukrzycę należy jak najszybciej przywrócić mu zwykły tryb odżywiania.

Jeśli cukrzyca w okresie pooperacyjnym ulega rozchwianiu, dobrą metodą jest dawkowanie insuliny krystalicznej w zależności od badania moczu wykonywanego co 4 godziny: przy 2% cukru w moczu – podaje się 20 j., przy 1% cukru – 15 j., przy 0,5°/o

http://fiter.pl/

About