Halolan

Halolan
Halolan
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Halolan. Musi być stosowany w położnictwie z dużą ostrożnością, gdyż powoduje Zwiotczenie macicy. Daje wiele korzyści, jeśli anestezjolog umie się nim posługiwać ‚ unika głębokiej anestezji. Zalety halotanu: 1) szybkie wprowadzenie do anestezji ’) szybkie uzyskanie zwiotczenia 3) niewystępowanie skurczu krtani 4) minimalne wydzielanie śliny i śluzu w oskrzelach 5) zmniejszenie częstości wymiotów – zarówno v czasie wprowadzenia, jak i w okresie pooperacyjnym 6) szybki powrót do świadomości po anestezji. Część doświadczonych anestezjologów poleca jego stosowanie, inni161 mtomiast uważają, że powinien być ograniczony do przypadków, vs których pożądane sst zwiotczenie macicy162. W opinii autorów obrót zewnętrzny jest głównym wskazałem do użycia halotanu w położnictwie. Do porodu kleszczowego i cięcia cesarskiego ’ostępne są inne metody anestezji, podczas gdy halotan niesie ryzyko» zwiotczenia mięśnia macicy i krwotoku poporodowego.

‚ Metoksyfluran. Zapewnia dobrą analgezję przy użyciu jednorazowych parowników p samodzielnego stosowania163. Był używany w stężeniu 0,1% jako dodatek do mie- aniny podtlenek azotu-tlen w celu wyłączenia świadomości podczas porodu lub cięcia Ssarskiego164. Prawdopodobnie nie ulega kumulacji w krążeniu po dość długotrwałym ^dawaniu165 i raczej nie jest toksyczny dla nerek pod warunkiem nieprzekraczania .^MAC-godzin160 (p. rozdz. XI).

-‚Cyklopropan. Jest dobrym środkiem w porodach zabiegowych pod warunkiem unika- .a głębokiej anestezji, szybkiego wydobycia płodu i maksymalnego spłycenia uśpie- ,‘a w momencie porodu. Rzadko używany w W. Brytanii.

http://plejor.pl/

About